Joint Advanced Doctoral Degree in Energy Systems - JADES

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Prva godina

E-mail Print PDF

AKTIVNOSTI U PRVOJ GODINI PROJEKTA

1. IDENTIFIKACIJA STRUKTURE I PROGRAMA DOKTORSKOG STUDIJA

1.1, 1.3 Seminar ’’Istraživački i doktorski programi u oblasti elektrenergetskih sistema’’ na UKIM i UNS
1.5 Seminar ’’Istraživački i doktorski programi u oblasti elektrenergetskih sistema’’ na UT
1.2, 1.4, 1.6 Sastanak članova konzorcijuma sa lokalnim profesorima

2. RAZVIJANJE NOVOG PROGRAMA DOKTORSKOG STUDIJA I USPOSTAVLJANJE LABORATORIJA

2.1 Pripremanje potrebnog matreijala za nastavu
2.2 Printanje pripremljenog matrijala za nastavu
2.3 Definisanje potrebne opreme
2.4 Nabavka opreme i formiranje laboratorija

3. STRUČNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIČKOG KADRA IZ CARDS ZEMALJA

3.1 Intenzivno usavršavanje nastavnog kadra

4. ŠIRENJE PROJEKTA

4.1 Kreiranje i održavanje zvanične web stranice Projekta
4.2 Priprema i printanje JADES brošure
4.3 JADES marketing - Promocija doktroskog studija i otvaranje javnog poziva za doktroski studij

5. ODRŽIVOST PROJEKTA

5.1 Sastanak rektora CARDS univreziteta
5.2 Sastanak sa članovima savjetodavnog foruma

6. KONTROLA KVALITETE I NADGLEDANJE RADA

6.1 Procjena programa novog postdiplomskog studija
6.2 Procjena Editorskog odbora
6.3 Kontrola kvaliteta, nadzor i procjena projektnih aktivnosti

7. MENADŽMENT PROJEKTA

7.1 Koordinacioni sastanci
7.2 Priprema Tempus izvještaja
7.3 Realizacija projekt-menadžmenta