Joint Advanced Doctoral Degree in Energy Systems - JADES

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Rezultati

E-mail Print PDF

Glavni očekivani rezultati projekta

  1. Konačna struktura doktorskog studija.
  2. Konačni planovi i programi predloženih kurseva.
  3. Razvijanje novog nastavnog materijala za kurseve.
  4. Uspostavljanje laboratorija na fakultetima CARDS zemalja.
  5. Usavršavanje nastavnog kadra sa univerziteta CARDS zemalja.
  6. Održavanje nastave na tri novorazvijena kursa prvog semestra doktorskog studija.
  7. Predlaganje doktorskih tema i oblasti istraživanja.